چرا ایران به اقتصاد جنگی احتیاج دارد

چرا ایران به اقتصاد جنگی احتیاج دارد نویسنده: اسماعیل حسین‌زاده بوانلو مبارزه یا مقاومت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا اقتصادی جنگی را می‌طلبد. مراد از اقتصاد جنگی استفاده از ابزار و تسلیحات جنگی یا نیروی نظامی نیست؛ بلکه استفاده از آن نوع سیاست اقتصادی است که معمولاً در زمان جنگ اتخاذ می‌شود. اتفاقاً، از این…

اقتصاد نئولیبرال: طاعون اقتصاد ایران

Neoliberal Economics: The Plague of Iran’s Economy By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH اقتصاد نئولیبرال: طاعون اقتصاد ایران نویسنده: دکتر اسما عیل حسین زاده اصل این مقاله به انگلیسی را میتوانید دراینجا ملاحظه کنید. اقتصاد ایران در رکود عمیقی فرو رفته است. بخش واقعی یا مولد آن، یعنی صنعت و کشاورزی، بر اثر واردات بی رویه و خارج…

Why Iran Needs a War Economy

 Why Iran Needs a War Economy By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH Faced with the relentless U.S. economic war, Iran needs a war economy. To say that the brutal economic sanctions on Iran, which are effectively tantamount to an economic war, require a war economy is not to suggest that Iran should respond militarily—not at all. It is…

Why Iran Needs a War Economy

  Why Iran Needs a War Economy By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH Faced with the relentless U.S. economic war, Iran needs a war economy. To say that the brutal economic sanctions on Iran, which are effectively tantamount to an economic war, require a war economy is not to suggest that Iran should respond militarily—not at all. It…

The-Plague-of-Iran’s-Economy

Neoliberal Economics: The Plague of Iran’s Economy By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH The Iranian economy is mired in a deep recession. The real or productive sector of the economy is paralyzed, largely by out-of-control (and often illicit) imports that have replaced domestic production. Rent seeking, corruption and the looting of national resources is pervasive. Both unemployment and…

نگرش اقتصادی دولت روحانی

 نگرش اقتصادی دولت روحانی هم از نظر تئوری و هم در عمل مردود میباشد (مصاحبه) مصاحبه تسنیم با پروفسور اسما عیل حسین زاده  تسنیم: دکترین اقتصادی دولت یازدهم را تحت چه عنوان کلانی می توان نامگذاری کرد و ساختار اقتصادی آنرا چه چیزی تشکیل می دهد؟ حسین زاده: دکترین اقتصادی دولت یازدهم مبتنی است بر…

The Class Dynamics of the Rise of Donald Trump

The Class Dynamics in the Rise of Donald Trump Why the Establishment Voices Stigmatize the White Working Class as Racist and Xenophobic By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH   The elites believe they are privileged because they are convinced they are the smartest, most creative, most talented and hardest working. They cap this grotesque narcissism with a facade…