حذف چهار صفر از پول ملی

تأملی بر حذف چهار صفر از پول ملی * اسماعیل حسین زاده حذف چهار صفر از پول ملی (که ده هزار ریال یا یک هزار تومان فعلی را به یک تومان جدید تبدیل خواهد کرد) نه تنها دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد؛ بلکه به احتمال زیاد عوارض جانبی زیانباری هم به…

چرا آمریکا سپاه پاسداران ایران را تروریست می‌نامد؟

چرا آمریکا سپاه پاسداران ایران را تروریست می‌نامد؟ نویسنده: اسماعیل حسین‌زاده بوانلو ادعای آمریکا مبنی بر تروریست‌بودن سپاه پاسداران را نمی‌توان جز بهانه شاه عبدالعظیمی دیگری به منظور تغییر رژیم در ایران تلقی کرد. باتوجه به اینکه آمریکا به‌کرّات کشورها و ملت‌های متعدد را در نقاط مختلف دنیا مورد تجاوز و ترور و تحریم قرار…

Behind the U.S. Labeling of Iran’s Revolutionary Guards a Terrorist Organization

Behind the U.S. Labeling of Iran’s Revolutionary Guards a Terrorist Organization by ISMAEL HOSSEIN-ZADEH It can be readily demonstrated that the proffered U.S. justifications for labeling Iran’s Revolutionary Guard Corps a terrorist organization are no more than harebrained excuses designed to put further pressure on the Iranian people in pursuit of its long-standing policy of…

عصر سرمایه مالی و پوچی “علم” اقتصاد نئوکلاسیک-نئولیبرال

عصر سرمایه مالی و پوچی “علم” اقتصاد نئوکلاسیک-نئولیبرال برد – برد برای چه کسانی امکان‌پذیر است؟ اسماعیل حسین زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه دریک آمریکا در مقاله ای که در نشریات معتبر غربی بازتاب یافت به بررسی وضعیت کنونی نظام سرمایه داری پرداخت. وی می نویسد: با وجود این واقعیت که مطرح کنندگان نظریه ها،…

مالک بانک مرکزی آمریکا چه کسی است

مالک بانک مرکزی آمریکا (بانک فدرال رزرو) چه کسی است (دکتر اسماعیل حسین زاده) چه بهتر که مردم از امور بانکی و نظام پولی ما سردر نمی آورند. زیرا اگر واقعیت را بفهمند، انقلابی زودتر از برآمدن خورشید فردا اتفاق می افتد. (هنری فورد) کنترل پول یک کشور را به من بدهید، مهم نیست که…

چرا ایران به اقتصاد جنگی احتیاج دارد

چرا ایران به اقتصاد جنگی احتیاج دارد نویسنده: اسماعیل حسین‌زاده بوانلو مبارزه یا مقاومت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا اقتصادی جنگی را می‌طلبد. مراد از اقتصاد جنگی استفاده از ابزار و تسلیحات جنگی یا نیروی نظامی نیست؛ بلکه استفاده از آن نوع سیاست اقتصادی است که معمولاً در زمان جنگ اتخاذ می‌شود. اتفاقاً، از این…

اقتصاد نئولیبرال: طاعون اقتصاد ایران

Neoliberal Economics: The Plague of Iran’s Economy By ISMAEL HOSSEIN-ZADEH اقتصاد نئولیبرال: طاعون اقتصاد ایران نویسنده: دکتر اسما عیل حسین زاده اصل این مقاله به انگلیسی را میتوانید دراینجا ملاحظه کنید. اقتصاد ایران در رکود عمیقی فرو رفته است. بخش واقعی یا مولد آن، یعنی صنعت و کشاورزی، بر اثر واردات بی رویه و خارج…